Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

02 | Masal
04 | Destan
05 | Bileşik
11 | İkileme
12 | Dilekçe

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Masal ile Destan Arasındaki Benzerlikler :
1. Her iki türde de olağanüstü kahramanlar ve olaylar vardır.
2. Her ikisi de anonimdir.
3. Asıl kahramanlar ön plandadır. Kahraman; gücü, kuvveti temsil eder, her zaman doğruyu yapar.
4. Her iki türde de benzer motifler vardır. Rüya, aksakallı ihtiyar, kırklar (3- 7 – 40) motifleri gibi benzer motifler vardır.

Masal ile Destan Arasındaki Farklılıklar :
1. Masal hayâl mahsulüdür. Destanlarda ise olağanüstü olaylarla gerçek olaylar birleştirilmiştir.
2. Destanlarda zaman ve mekân kavramı belirlidir. Masallarda ise belli değildir.
3. Destanların hususî anlatıcıları vardır. Manzumdurlar (zamanla nesir hâline gelmişlerdir) saz eşliğinde söylenirler. Masalların da hususî anlatıcıları vardır, nesir şeklindedirler. Saz eşliğinde söylenmezler.
4. Masallarda amaç bir ders vermektir. Destanlardaki amaç ise bir milletin geçmişini anlatmaktır.


MASAL VE DESTANIN KARŞILAŞTIRILMASI
MEKAN

Masallarda çevre gerçek dışı mekanlardır.(Kaf dağının arkası,yedi kat yerin altı…)

Destanlarda geçen yer isimleri genellikle gerçektir.

ZAMAN
Zaman belli değildir.
Zaman tam olarak tesbit edilemez; ama Gerçeğe yakın bir zamandır. Tahmin edilebilir.

Bir varmış bir yokmuş,evvel
Zaman içinde kalbur saman İçinde,zamanın birinde…


OLAY ÖRGÜSÜ
Masallarda olaylar olağanüstüdür. Hiçbiri yaşanmış ve gerçek bir olay değildir. Olağanüstü varlıkların meydana getirdiği olayların bir sentezidir.

Destanlarda olaylar, gerçekle gerçek dışı arası bir yerdedir.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir